Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 571 850 050 lub pod adresem zamowienia@maxtex.pl
Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

a) Pobierz (KLIKNIJ), wydrukuj, wypełnij i prześlij do nas pisemne oświadczenie z produktem, który chcesz zareklamować.
b) W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
c) Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
d) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności online zwrot środków zostanie wykonany na podany numer konta bankowego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: zamowienia@maxtex.pl lub telefonicznie: 571 850 050. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktu

W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to sprzedaży konsumenckiej oraz przedsiębiorcy uprzywilejowanego, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej oraz Przedsiębiorcy, który dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku lub zwrotu uszkodzonego produktu sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kwotą odszkodowania z tego tytułu. Przypominamy, że zwrot produktu spersonalizowanego według wytycznych Klienta (np. imię, tekst, data itp.) jest niemożliwy.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

a) Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
b) Pobierz (KLIKNIJ), wydrukuj, wypełnij i wyślij pisemne oświadczenie.
c) W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
d) Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni dokonamy zwrotu środków na instrument płatniczy, z którego dokonano zakupu. W przypadku zamówień za pobraniem – na załączony numer konta.
e) Przedsiębiorca uprzywilejowany wraz ze zwrotem środków otrzymuje fakturę korygującą na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. W momencie przesłania zwrotu środków oraz faktury korygującej uznaje się, że dokument korygujący został odebrany, a warunki korekty zostały spełnione, co oznacza że data wykonania przelewu jest datą odbioru faktury korygującej.